Publications

Bridging the Gap Between Computational Photography and Visual Recognition

Rosaura G. VidalMata, Sreya Banerjee, Brandon RichardWebster, Michael Albright, Pedro Davalos, Scott McCloskey, Ben Miller, Asong Tambo, Sushobhan Ghosh, Sudarshan Nagesh, Ye Yuan, Yueyu Hu, Junru Wu, Wenhan Yang, Xiaoshuai Zhang, Jiaying Liu, Zhangyang Wang, Hwann-Tzong Chen, Tzu-Wei Huang, Wen-Chi Chin, Yi-Chun Li, Mahmoud Lababidi, Charles Otto, Walter J. Scheirer

arXiv preprint, under review.